Kuusalu 18.12.2019 nr 2-9/ 26

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust 3.kl. poiste rahvastepallivõistkonnale koosseisus
Riko-Marten Rada
Ats Arulo
Uku Gregor Randes
Raho Masing
Arco Kirsiste
Jarl Aaron Holmar
Karl Markus Treumuth
Georg Salupuu
kes saavutasid vabariigis piirkonna rahvastepallivõistlustel 1. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht