Kuusalu 27.01.2020 nr 2-9/ 31

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Riina Jalakase ettepanekul

1. Avaldada kiitust Ako Randmaale, kes saavutas Harjumaa emakeeleolümpiaadil 11. klasside arvestuses 2. koha ja 11.-12. klasside arvestuses 5. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht