Kuusalu 27.01.2020 nr 2-9/ 34

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sirje Vaardi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Maarja Katherine Lingile, kes saavutas Harjumaa emakeeleolümpiaadil 7. klasside arvestuses 7. koha ja Maarja Engel Paenurmele, kes saavutas 10. klasside arvestuses 5. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht