K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 10.02.2020 nr 2-9/ 35

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja Ene Uibo ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Minna Ollile, kes saavutas Harjumaa piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil 9.klasside arvestuses 4. koha.
  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli       kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Koolijuht