K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 10.02.2020 nr 2-9/ 36

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja Eve Sarapi ettepanekul

Avaldada kiitust Harjumaa piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

Maria Lee Moorist                 I koht

Maarja Katherine Link          II koht

Karu Masing                          V koht

Ants Antons-Valner               VIII koht

Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli       kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Koolijuht