K Ä S K K I R I

Kuusalu 14.02.2020 nr 2-9/ 39

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Merja Rummu ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa piirkondlikul ajaloo-olümpiaadil saavutatud heade tulemuste järgmistele õpilastele:
Mattias Markus Praks 1. koht
Mikk Teinlum 6. koht
Mattias Hartikainen 9. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht