K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 7.09.2020 nr 2-9/ 2

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ilvard Eeriksoo ettepanekul:

  1. Avaldada kiitust vabariigi TV10 etapil väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

Jesse Lauter              II koht 1000m

Kermo Veetõusme     V koht pallivise

Andero Parktal           V koht pallivise

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli       kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht