Kuusalu                                                                                 21.09.2020 nr 2-9/ 3

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ilvard Eeriksoo ettepanekul

  1. Avaldada kiitust TV10 Olümpiastarti 2020 Harjumaa finaalvõistlustel kergejõustiku mitmevõistluses järgmistele õpilastele:

Hendrik Madisson   I koht 9 võistluses

Keitlyn Volkov         I koht  6 võistluses

Martin Plakk           II koht 9 võistluses.  

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli       kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht