K Ä S K K I R I

Kuusalu   21.02.2022 nr 2-9/ 23

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Margit Krönströmi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Loore Tomingale (8c) kunstiõpetuse Harjumaa piirkonnavoorus saavutatud 5. koha eest.
  2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht