K Ä S K K I R I

Kuusalu 7.03.2022 nr 2-9/ 24

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Vello Satsi ettepanekul

1. Avaldada kiitust XI klasside geograafiaolümpiaadi Harjumaa voorus saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Uku Aasrand III koht
Sanne Säär V koht
August Okk IX koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Kristi Tarik
Koolijuht