Kuusalu

8.03.2022 nr 2-9/ 26

 

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Sirje Vaardi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa emakeeleolümpiaadil saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Sanne Säär (11.b) II koht
Sandra Liis Liitvee  V koht
Maarja Katherine Link ( 9.c) VI-VIII koht
Johanna Marie Mäeväli (11.a) VII-VIII koht


2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik
Koolijuht