Kuusalu 8.03.2022 nr 2-9/ 25

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Ene Uibo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Maarja Katherine Lingile, kes saavutas Harjumaa geograafiaolümpiaadi piirkondlikus voorus 9. klasside arvestuses 4. koha.
2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik
Koolijuht