Kuusalu                                                                                 23.03.2022 nr 2-9/ 28

 

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelistel teatesuusatamise võistlustel saavutatud väga heade tulemuste eest võistkondadele koosseisus:

6.-7. kl.

Herlen Kajo

Markus Aleksander Saar

Andreas Vilbaste

Sten Soiver

8.-9. kl.

Arti Heinmaa

Mikk Teinlum

Mauro Erik Saar

Evar Saul.

 

Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli       kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht