Kuusalu Keskkool ootab kõiki vilistlasi, endisi direktoreid, õppealajuhatajaid, õpetajaid ja kooli töötajaid laupäeval, 16. oktoobril 2010 VILISTLASTE KOKKUTULEKULE  Kuusalu kool 255.

Palun aidake infot kooli kokkutuleku kohta edastada ka oma sõpradele ja tuttavatele nii Eestis kui ka kodust kaugemal.

Osavõtumaks kanda  arveldusarvele 221049776145 (Aili Kontus) Swedbank’is. Märksõna „Kooli aastapäev“, arvele märkida nimi (neiupõlvenimi) ja kooli lõpetamise aasta. Tasuda võib ka alates 1. septembrist tööpäeviti kooli kantseleisse. Endistele töötajatele on osavõtt tasuta.

Osavõtumaks on kuni 5. oktoobrini 150 krooni (pensionäridele 75 krooni), alates 6. oktoobrist suletakse pangaarve.
Alates 6. oktoobrist kuni 16. oktoobrini on osavõtumaks 200 krooni (pensionäridele 100 krooni) ja tasuda saab ainult sularahas!

Kooli juhtkond