Jätkub dokumentide ja taotluste vastuvõtt 10. klassi. Kooli kantselei töötab tööpäeviti kell 9.00 – 13.00.
Järelkonkurss (kirjalik test eesti keelest ja matemaatikast) toimub 25. augustil 2010. a. algusega kell 10.00.
Katseteta võetakse 25. augustini 2010. a. dokumente vastu  põhikooli lõpetanutelt, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“ ja kes on põhikooli ühtlustatud materjalidega eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.

Täpsemalt vastuvõtutingimustest meie kodulehel vastuvõtt 10. klassi.
Info: 6024370 (direktor), 6024373 (õppealajuhataja), 6024371 (sekretär)