Kui väljas on väga külm ...
Vaatamata külmale ilmale on kooliruumid soojad ja kool toimib edasi, arvestades kooli päevakava ja terviseameti infot.
Täpsemalt lugeda siit: Õppetöö korraldus külma ilmaga.
Lõpliku otsuse lapse koolituleku kohta teevad ilmastikuolude, kooliskäimise viisi ja kooli kauguse põhjal lapsevanemad.