1. Tänu kehalise kasvatuse õpetajatele Ingrit Keermale, Margit Jäetmale ja Margus Keermale õpilaste väga hea ettevalmistamise eest Harjumaa koolidevahelisteks murdmaateatejooksu võistlusteks.
  2. Esitasime Aasta Õpetaja 2015 konkursile kandidaatidena Eve Sarapi (aasta põhikooliõpetaja), Anu Ukkivi (aasta klassijuhataja) ja Katrin Kirsila (aasta suunaja).
  3. Otsitakse jätkuvalt leevendust meie kooli ruumipuudusele. Sel teemal kohtuvad direktor ja õppealajuhataja N, 7. mail vallavanemaga.
  4. K, 13. mail toimub meie koolituspäev SA Innove projekti „Huvitav kool“ raames. Külla tulevad Viimsi, Randvere ja Haabneeme koolide esindused.
  5. Meenutuseks: K, 6. mail algusega kell 15.00 toimub arvutiklassis veebiseminar teemal „Arenguvestlused õpilaste ja nende vanematega“.
  6. N, 2. tunni ajal toimub etendus „Kohkumatud lapsehoidjad“.
  7. Spordipäev toimub järgmiselt:

1. juunil I ja II klassid (2.-3. tund), III ja IV klassid (4.-5. tund). 2. juunil ülejäänud klassid.

8. Raamatukogus on kasutamiseks „Tõde ja õigus“ II osa CD-del.

9. R, 8. mail on V a ja IX b klassid ekskursioonil.

10. R, 8. mail viibib Viive Abel koolitusel.