1. Tänu huvijuht Saima Kallionsivule õpilaste hea ettevalmistamise eest vabariiklikuks kooliteatrite festivaliks. II klassi näitering pälvis Jõgeval toimunud festivalil I laureaadi tiitli. Mia Maria Lipsmäe tunnistati parimaks näitlejaks.
2. T, 19. mail toimub koolis evakuatsiooniõppus.
3. K, 13. mail toimub meie koolis projekti „Huvitav kool“ koolituspäev „IKT lõimimine ainekavadesse“ ja majas viibivad Viimsi, Randvere ja Haabneeme koolide õpetajad.
4. N, 14. mail algusega kell 18.00 toimub aulas järgmisel õppeaastal I klassidesse astuvate õpilaste vanemate koosolek.
5. IX klasside lõpuaktus toimub 19. juunil algusega kell 14.00.
6. Tasemetööd toimuvad järgnevalt:
T, 12. mail – eesti keel VI klass
K, 13. mail – eesti keel III klass
N, 14. mail – matemaatika VI klass
T, 19. mail – matemaatika III klass
K, 20. mail – kolmas õppeaine VI klass
7. NB! Mälumängu „Kuldne Rihukas“ käesoleva õppeaasta viimane voor toimub K, 27. mail järgmiselt: 4. tund on 5. - 8. klassid; 5. tund on 9. - 12. klassid.
8. Ürituse „Mobiilne kevad“ raames korraldab N, 21. mail MTÜ Robootika meie koolis töötoad programmeerimishuvilistele.
9. Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele toimub N, 28. mail kell 18.00.

Algklasside kevadball toimub reedel, 15. mail spordikeskuse saalis.