1. Tänu IV klasside juhatajatele Maire Kuusele, Signe Tällile ja Terje Satsile ning tantsuõpetajatele Silvi Mäitsule ja Kaja-Astrid Reiskale ja huvijuht Saima Kallionsivule meeleoluka Tuhkatriinu-balli korraldamise eest. Tänu kõikidele klassiõpetajatele, spordikeskuse juhatajale Kadri Idavainule, infojuht Viive Abelile ja infotehnoloog Virgo Lainlale balli õnnestumisele kaasa aitamast.
2. Tänu õpetaja Eve Sarapile õpilaste hea ettevalmistamise eest Teaduslahingu 2015 finaaliks.
3. Tänu õpetajatele Hegne Tällile, Pille Männile, Karin Tensingule, Katrin Kirsilale, Viive Abelile, Aili Kontusele ja Vello Satsile koostööprojekti „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ Kuusalu koolituspäeva hea korraldamise eest.
4. T, 19. mail 2. tunni ajal toimub III klasside matemaatika tasemetöö.
5. VI klassi 3. tasemetöö (elektrooniline) toimub K, 20. mail kolmanda tunni ajal arvutiklassis. Õppeaine selgub siis, kui õpilased tööd alustavad.
6. E, 25. mail 3. tunni ajal toimub IX klasside viimase koolikella aktus, kus osalevad ka V-VIII klasside õpilased.
7. N, 21. mail toimub matemaatika riigieksam.
8. Direktori vastuvõtu aega parimatele õpilastele on muudetud seoses Kunstide Koolis samal päeval toimuva kontserdiga. Uus aeg on E, 1. juuni, algus kell 18.00.
9. T, 19. maile planeeritud evakuatsiooniõppus on seoses koolitaja haigestumisega edasi lükatud.
10. Maanteeamet on saatnud koolidesse liiklusohutusteemalise kirja. See pannakse kooli listi ning lastevanematele eKooli.
11. Järgmisel õppeaastal on kooli tulemas neli I klassi.
12. Otsime endiselt eesti keele, matemaatika, vene ja inglise keele õpetajaid.
13. NB! Muutusid ajad: N, 21. mail korraldab MTÜ Robootika programmeerimise töötoad. Algus on 4. tunni ajal lugemissaalis (tutvustus), 5. tund Scratch (algklassid); 6. tund RobotC töötuba (keskkool) lugemissaalis.
14. R, 22. mail peale 1. tundi toimub V klasside õppekäik. (Kolga muuseum ja Viru raba.)
15. N-R, 21.-22. mail toimub IX a klassi ekskursioon, kus osaleb ka XI klasside õpilasi. Ekskursioonil mitteosalevad õpilased viibivad koolis.
16. E, 25. mail viibib VI a klass ekskursioonil.
17. T, 26. mail toimub alates kell 9.00 II klasside õppekäik Tallinna Loomaaeda ja alates kell 10.30 III klasside õppekäik Tallinna Energiakeskusse.
18. K, 27. mail toimub IV klasside õppekäik Ida-Virumaale.
19. N-R, 21.-22. mail viibivad Aili Kontus, Viive Abel ja Margit Vunk koolitusel.