1. Tänu õpetajatele Ingrit Keermale, Margit Jäetmale ja Margus Keermale õpilaste hea ettevalmistamise eest Harjumaa noorte sisekergejõustikuvõistlusteks
2. Tänu õpetaja Maria Treile ja treener Marianne Seimanile õpilaste hea ettevalmistamise eest EKSL-i ujumismeistrivõistlusteks
3. Tiina Bender ja Piia Palge-Lepik viibivad 25.-27. jaanuaril projektikohtumisel Oslos.
4. 20.-29. jaanuaril on koolis külas Erasmus+ Väärtuste projekti raames 2 külalisõpetajat.
5. E, 18. jaanuaril kell 10.30 külastasid kooli vallavanem ja abivallavanem, teemaks oli meie kooli ruumiprobleem.
6. K, 20. jaanuaril algusega kell 18.00 toimub aulas IX klasside õpilaste, lastevanemate ja eksamiainete õpetajate koosolek.
7. N, 21. jaanuaril kell 18.00 toimub lugemissaalis kooli hoolekogu koosolek. Teemadeks on koolitoit, õpilaste tunnustamine, arengukava tegevuskava 2018, riigigümnaasiumite rajamise kava, hoolekogu tööplaani koostamine.
8. Keskkonnahariduse projektide jaoks on võimalik raha taotleda KIK-ilt.
9. K, 13, jaanuaril külastas kooli valla revisjonikomisjon.
10. eKoolis esineb ebaõigeid lastevanemate kontaktandmeid, neid tuleb uuendada.
11. Koolitöötajate ekskursioon kavandatakse 24.-26. juunil, sihtkohaks Läti.
12. Katrin Kirsila viibib haiguslehel.
13. N, 21. jaanuaril algusega kell 14.00 toimub KiVa koolimeeskonna koosolek.
14. Piret Kamber ei viibi reedeti koolis.
15. K, 20. jaanuaril algusega kell 14.00 toimub koolitus teemal „Mõttekaardid veebis“.
16. N, 21. jaanuaril toimub XII klassi inglise keele proovieksam.