1. Külalisõpetajad Vlasta Horvaatiast ja Magdaleena Poolast viibivad koolis kuni N, 28. jaanuarini.
2. XII klasside õpilaste riigieksamivalikud on EIS-is registreeritud. E, 1. veebruariks selguvad IX klasside õpilaste valikeksami ained.
3. „Sinu pood“ Kiiust on kinkinud iga õpilase jaoks helkuri.
4. Juhtkond arutab Õpilasesinduse pöördumist T, 26. jaanuaril 7. tunni ajal.
5. Harju maakonna inglise keele olümpiaad gümnaasiumiosa õpilastele toimub meie koolis T, 2. veebruaril.
6. Õpilaste heaolu-uuring kestab nädala lõpuni.
7. N, 28. jaanuaril peale 4. tundi tutvustab Rauno Masing õpetajate toas loodusharidusvõimalusi.
8. Astrid Rõuk on käesoleval nädalal haiguslehel.
9. K, 3. veebruaril toimub kohtumine Töötukassa esindajaga VIII, XI ja XII klassidele. (5. tund VIII ja XI klassid, 6.-7. tund XII klassid.)
10. IV a klass on R, 29. jaanuaril alates kell 12.00 tantsulaagris.
11. X klass viibib T, 26. jaanuaril õppekäigul.
12. T, 26. jaanuaril osaleb meie kooli VIII klassi võistkond Teaduslahingus, hoiame neile pöialt.
13. Tänusõnad Vello Satsile koolitöötajate tervisepäevade hea korraldamise eest.