Infokiri nr 1 (issuu keskkonnas)

Kuusalu Keskkooli rahvusvaheliste projektide tutvustus

„Emme-issi, me tervitasime täna Sitsiilia lapsi itaalia keeles! Ja teate, nad hõikasid meile arvutiekraanilt „Tere!“. Päris äge, kuigi naljakas ka. Õpetajaga vaatasime, et Palermo linna on mitu tuhat kilomeetrit, aga nad tundusid ekraanil nii lähedal olevat. Ja nende klassis on täpselt samasugune täheplakat nagu meilgi. Õpetaja ütles, et varsti lähme arvuti kaudu ka Norra lastele külla. Huvitav, kas nemad ka midagi eesti keeles meile ütlevad...“
„Tšau, emps-paps. Õps rääkis, et mingid leedukad tulevad varsti meie kooli... Üldse, et mingid projektid hakkavad peale, et meile tullakse ja et meie omad saavad minna... Ma ei tea.... oleks ju lahe mõnega suhelda, aga imelik ka... ikkagi võõras ju, mis ma temaga räägin....“

Kallis lapsevanem, võib olla oled Sa sarnaseid jutukatkeid juba oma lapse suust kuulnud. See õppeaasta, ja ka järgnevad, saavad tõesti olema mõnevõrra teistsugused. Hakkab rahvasteränne, kui kasutame ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundidest tuttavaks saanud terminit.
Tervelt viis rahvusvahelist projekti, kus Kuusalu Keskkool on kas koordinaator või partner, on saanud rahastuse tegevuste läbiviimiseks. Iga projekt on erinäoline ja suunatud kas nooremale või vanemale vanusegrupile.
Avalöögi annavad gümnaasiumiosa õpilased, kes oktoobri lõpus võõrustavad partnerkooli Leedust. Nordplus Junior projekt paneb meie ja leedu noored koos avastama nutiseadmete kasutamisvõimalusi õuesõppes. Tahvelarvutid ja mobiiltelefonid viiakse klassiruumist välja ja uuritakse ümbritsevat keskkonda, loodust. Mobiilsed rakendused aitavad määrata taimi ja loomi, pildistada-filmida-jagada, teha rühmatööd ja veel palju muud. Leedu õpilased ööbivad projektis osalevate õpilaste kodudes ning omavahel suheldakse inglise keeles. Kevadel minnakse vastukülaskäigule Leedu kooli.
Põhikooli õpilased (1.-9. kl) saavad osaleda Erasmus+ koostööprojektis koos 6 partnerkooliga – Poola, Norra, Horvaatia, Portugal, Itaalia, Türgi. Selle projekti põhiteema on Väärtused. Mis on väärtused? Miks neid peab alal hoidma? Mida need mulle, mu koolile, mu riigile annavad? Need ja paljud muud küsimused saavad vastuse selle kaheaastase projekti käigus. Igast partnerkoolist kogunevad õpilased märtsikuus Portugali, et koos avastada juttude vestmise (Storytelling) põnevat maailma.
Põhikooli 11–13-aastased õpilased on kaasatud Erasmus+ projekti, mille põhiline märksõna on kaasav haridus. Selle projekti raames töötavad 10 partnerit üheskoos välja tegevuskavu õpilaste paremaks kaasamiseks füüsilise aktiivsuse ja muusikaliste elementide tundidesse lisamise abil. Projekt kestab kolm aastat, partneritest pooled on koolid, pooled teadusasutused ja koolitajad. Märtsis kohtuvad õpilased Slovakkias ja maikuus on meie kord võõrustada partnereid.

Koostööprojektide algatamisega täidetakse Kuusalu Keskkooli arengukavas seatud eesmärke. Õpetajatel avaneb võimalus enese professionaalseks täiendamiseks, et koos Euroopa koolide kolleegidega muuta koolikeskkonda tänapäevasemaks ja õpilastele-õpetajatele atraktiivsemaks.
Välisreisidele kaasa minevad õpilased valitakse koostöös klassijuhatajatega ja projekti meeskonnaga. Kõiki reise rahastatakse Erasmus+ programmist ja õpilastel ei tule tasuda omaosalust.
Selle õppeaasta jooksul osalevad kaheksa õpetajat ka rahvusvahelistel täiendkoolituskursustel. Neid koolitusi rahastatakse SA Archimedesega sõlmitud Õpirände lepingu abil.
Lisaks on saanud rahastuse projekt vabatahtliku kaasamiseks kooli (Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programm).

Kõiki projektitegevusi kajastatatakse kooli kodulehel ja jooksvalt projektide blogis „Õpime õpirännates“. Blogi asub aadressil http://opimeopirannates.blogspot.com.ee/. Vastav viide tuleb ka kooli kodulehele. Samuti pannakse koolis üles projekte ja tegevusi tutvustav stend.

Head koosõppimist ja avastamist soovides,
Kuusalu Keskkool
www.kuusalu.edu.ee

Septembrikuus 2015