Loe veebis värsket projektide infokirja 1-2016 ja vaata infokirja .pdf - vormingus.

Käesoleval poolaastal jätkuvad sügisel alguse saanud projektid. Välisreisidele lähevad lisaks õpetajatele ka mitmed õpilasgrupid.
Meil on väga hea meel, et õpilased on näidanud üles suurt huvi projektides ja reisidel osalemiseks. Projektide kaasabil on avanenud paremad võimalused inglise keele praktiseerimiseks, Euroopa eakaaslastega tutvumiseks ning muidugi ka oma iseseisvuse testimiseks. Õpilasreisidel on ettenähtud kindel arv osalejaid, seepärast kõik soovijad kohe esimestele reisidele kaasa ei mahu. Järgnevatel õppeaastatel projektid jätkuvad ja tulevad juba uued reisid! Lähem info: https://www.kuusalu.edu.ee/projektid

Kevadel külastatakse partnerkoole järgmiste projektide raames:

1. Erasmus+ “Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel!”

See strateegilise koostöö projekt keskendub kaasavale haridusele.
Eestis on hariduspoliitika kujundamisel võetud aluseks kaasava hariduse põhimõte, mille keskne element on erisuste ja erivajaduste käsitlemine haridussüsteemi loomuliku osana, mitte nende kõrvaldamine. Praktikas tähendab see erivajadustega laste võimalikult suurel määral tavakooli lõimimist, kus luuakse neile selleks sobivad tingimused. Erivajadus tähendab ka ajutist õpiraskust, andekust.
Projekti esimene õpilasreis keskendub Muusikale ning projektikohtumine kõikide partnerite osavõtul toimub 30. märtsist kuni 05. aprillini Turanys, Slovakkias.
Igast partnerkoolist saab reisile sõita 10 õpilast vanuses 11.-13-a ning 2 õpetajat.
Õpilaste valikul töötati esmalt välja kriteeriumid, mille alusel moodustati pingeread. Vastavalt projekti iseloomule moodustati kaks gruppi, mõlemast grupist saab reisile 5 õpilast.

I grupi kriteeriumid on järgmised:
1. õpilase tahe, soov osaleda ehk nimi on antud õpetaja poolt osaleda soovijate nimekirja - 2 punkti;
2. õpib muusikakoolis mõnda pilli või laulab lastekooris seisuga 30.11.15 - 2 punkti (võib olla nii pillimäng kui koorilaul - mõlemaga korraga tegelemise eest lisapunkte ei lisata);
3. õpiedukus vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri kokkuvõtvad hinded on kõik neljad ja viied - 2 punkti. Ühe kolme puhul tunnistusel saab ühe punkti.
4. käitumine vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri käitumise hinne on väga hea või hea - 2 punkti. Kui käitumise hinne on rahuldav - 1 punkt.
5. klassijuhataja soovitus - klassijuhataja annab iga soovi avaldanud õpilase kohta oma hinnangu - kas 2 punkti või 1 punkt.
6. 6. ja 7. klasside õpilastele lisapunktid vanuse eest (kuna vanuse tõttu nad järgmisel aastal enam sihtgruppi ei kuulu) ehk 6.-7. klasside õpilastele lisatakse 2 punkti vanuse eest.

Punktide kokkuliitmisel moodustus I grupi pingerida. Kuna võrdsete punktidega oli koguni 11 õpilast, otsustas projektimeeskond tõmmata loosi, et selgitada välja 5 reisile sõitvat õpilast.

II grupi kriteeriumid on järgmised:
1. tugispetsialistide soovitus - 2 punkti;
2. muusikahinne vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri kokkuvõtvad hinded on kõik neljad ka viied- 2 punkti, hinde "3" puhul 1 punkt;
3. muusikaõpetaja soovitus - õpetaja annab iga õpilase kohta hinnangu, kas 2 punkti või 1 punkt;
4. klassijuhataja soovitus - klassijuhataja annab iga õpilase kohta oma hinnangu - kas 2 punkti või 1 punkt.
5. 6. ja 7. klasside õpilastele lisapunktid vanuse eest (kuna vanuse tõttu nad järgmisel aastal enam sihtgruppi ei kuulu) ehk 6.-7. klasside õpilastele lisatakse 2 punkti vanuse eest.

II grupp moodustati pingerea alusel ja selgusid 5 õpilast, kes sõidavad reisile.

Slovakkia reisi õpilased on:
1. Chrisse-Lisett Vallask 5B
2. Elina Puusepp 6A
3. Marissa Toomingas 6A
4. Miikael Martti Vatunen 6B
5. Anett Kirt 6B
6. Anne Laurend 7A
7. Ako Randmaa 7B
8. Egle Privoi 7B
9. Hanna-Greta Lee 7B
10. Kristjan Ülevaino 6A

Saatvad õpetajad on Pille Pürg ja Astrid Rõuk.
Järgmine õpilasreis selle projekti raames toimub novembris 2016.
Enne veel aga võõrustame partnerkoolide õpilasi-õpetajaid (53 inimest) 15.-21. mail siinsamas Kuusalus.

2. Erasmus+ “Väärtused - aktiivse kodaniku olemus!”

See koolidevaheline strateegiline koostööprojekt keskendub Väärtustele ning koolist väljalangemise ennetamisele.
Esimene projektikohtumine partnerkoolide õpilastele keskendub lugude vestmisele (Storytelling) ning toimub 13.-19. märtsil Póvoa de Varzim’is, Portugalis.
Projektikirjelduses on ette antud, et sellel reisil osalevad igast koolist 4 õpilast: 2 poissi ja 2 tüdrukut vanuses 12-13. Õpilased peavad esitama festivalil ühe legendi, mille nad on eelnevalt välja valinud.
Portugali sõitvad õpilased selgusid projektis osalevate õpetajate ja klassijuhatajate aruteludel. Kriteeriumiteks olid muu hulgas õpilase huvi raamatute ja kirjanduse vastu ning valmisolek esineda grupi koosseisus suurel laval. Koolisisese projekti logo konkursi võitja sai auhinnaks Portugali reisi, kuid perekondlikel põhjustel osaleb ta järgmisel õpilasreisil.

Portugali reisi õpilased on:
1. Aaron Allmägi 6A
2. Anni Riin Lepik 6A
3. Jakob Mattias Oja 6B
4. Joanna Roopa 6B

Saatvad õpetajad on Kaire Truus ja Kaja-Astrid Reiska.

3. Nordplus Junior “Open the Door!”

Selles koostööprojektis on Kuusalu kooli partneriks Moletu Gümnaasium Leedust. Projekt keskendub Õuesõppe ja IKT vahendite lõimimisele. Sügisel võõrustasime meie leedu õpilasi, nüüd on käes aeg vastukülaskäigusks.
Õpilasreis Leetu toimub 04.-08. aprillil. Grupi suurus on 12 õpilast ja 2 õpetajat. Õpilased, kes võõrustasid sügisel Leedu õpilasi, saavad esmasjärjekorras reisile. Vabade kohtade olemasolul kaasatakse õpilasi 9.-10. klassidest.

-------------------------
Projektide lisainfo:
* Projekti vahenditest hüvitatakse osalejate reis (lennuk või buss), reisikindlustus, majutus (kui ei ole ettenähtud majutust peredes).
* Osalevatele õpilastele ja nende peredele saadetakse täpne programm koos reisikava ja vajalike kontaktidega.
* Kõiki tegevusi (sh projektikohtumistel toimuvat) kajastatakse kooli reisiblogis http://opimeopirannates.blogspot.com.ee ja kooli facebook lehel https://www.facebook.com/kuusalukk