Avatseremoonia
Kell 8.00
1) Algab pealtvaatajate (lapsevanemad, vilistlased, valla esindajad ja kõik soovijad) sisselaskmine staadionile.
2) Klassid teevad ettevalmistusi avatseremooniale minekuks ja kultuuriprogrammiks (kostüümid, atribuutika jms.) ning kogunevad spordikeskuse ette tseremooniaplatsile, kus moodustatakse paraadi järjekord : 1.klassid ja 11.klass, setod, võrokesed, mulgid, rannarahvas, peipsiäärsed, saarlased, virulased (Vihasoo), väliseestlased (Kolga) ja linnarahvas (Loksa). Jagatakse rahvusrühmade sildid.

Kell 8.15
1) Osavõtjate paraad hakkab liikuma muusika saatel staadionile. Kõige ees liigub OM lipp, teised rühmad liiguvad nende järgi. Rühma tutvustus tribüüni ees. Staadionil tehakse 1/2 ringi, seejärel moodustatakse rivi murule, näoga tribüünide poole.

Kell 8.30
1) Väike sissejuhatus teadustajatelt.
2) KOM avasõnad, kõned. Direktor kuulutab KOM avatuks.
3) Heisatakse KOM lipp KOM hümni saatel
4) Süüdatakse KOM tuli.
5) Olümpiavande andmine.

Kell 8.50 - 9.30
1) Kultuuriprogramm teemal „EV 100“: 5 rühma tantsud, Vihasoo kooli regilaulu ajal liikumine rividesse ning ühistants.
2) Soojendusvõimlemine staadionil maskott Rihuka eestvõtmisel.
3) Toimub eesootavate spordivõistluste lühitutvustus.
4) Lõpetame olümpiadeviisiga.
Spordivõistlused 11. juuni 2018 kell 9.45-13.45
9 võistlusala ja –paika on loogilises liikumise järjekorras, iga klassirühm alustab enda numbri juurest (1. klassid võistluspaigas nr. 1 jne., v.a 10.-11. klass ja Loksa Gümnaasium, kelle esimene võistluspaik on nr 9 ; Vihasoo kooli noorem rühm on koos 2.klassidega ja vanem rühm koos 4.klassidega; Kolga kooli delegatsioon võistleb koos 8.klassiga).

NR VÕISTLUSPAIK VÕISTLUSALA SAAVUTATUD KOHT
1 Staadion olümpiarõngad
2 Korvpalliauk keegel
3 Spordihoone maanteepoolne sein jalgpallilöögid
4 Spordihoone tagune muruplats tennispallijooks
5 Kooli esine muruplats hobulook
6 Söökla tagune jalgpalliplats saapavise
7 Kooli männik takistusrada
8 Männikus olev muruplats köievedu
9 Õpetajate parkla tänavareket

Lõunasöök pikniku vormis pärast viiendat võistluspunkti kell 11.45 jooksvalt vastavalt selles kohas, kus klass parajasti viibib. Kõik asjad on jagatud kastidesse, millele palume klasside esindajad (vähemalt 4 inimest) järele saata kooli bussi juurde männiku servas, staadioni värava lähedal alates kella 11-st.
NB! Võistlustulemuste koondtabeleid on iga klassirühma peale 1, mis rändab ühe klassijuhatajaga kaasa võistluspaigast võistluspaika. Diplomite kirjutamine toimub klassijuhatajate poolt KOHE pärast võistlusalade lõppu spordikeskuses: klassijuhatajad saavad eeltäidetud diplomi, kus täidetakse ära oma klassi saavutatud kohad vastavalt klassi võistlustulemuste tabelile.

Lõputseremoonia 11. juuni 2018 kell 14.00 - 15.30
1) Lõputseremoonia algab ühise, ilma järjekorrata ( kuid klassid koos) sissemarsiga staadionile (halva ilma korral spordikeskuse võimlasse), rivistumine sarnaselt avatseremooniaga.
2) KOM esindaja kuulutab välja ausa mängu ja teiste konkursside võitjad.
3) Autasustatakse kõiki KOM osavõtjaid.
4) Soovi korral külaliskoolide pöördumised
5) KOM lõpukõne kooli direktorilt.
6) KOM lipu langetamine. Olümpiatule kustutamine.

KOM järelpidu 11. juuni 2018 kell 18.00 - 21.00

Toimub aulas. Esineb Meisterjaan ja toimub (video)disko.