AUS MÄNG on olümpiaideaal, mis hõlmab järgmisi põhimõtteid:

• Ausus ja austus nii meeskonnakaaslaste kui konkurentide vastu;

• Vankumatu kinnipidamine kehtestatud võistlusreeglitest.

• Ausa mängu peamiseks demonstreerijaks on võistleja.

• Aus mäng ei ole ainult võistleja õigus ja kohustus, see on ka treenerite, ametiisikute ja teiste spordiga seotud isikute panus sporti.

• "Sport ei ole võistlus läbi võitluse, läbi küünarnukkide, sport on tegelikult võistlus läbi ausa mängu."
Erika Salumäe (kahekordne olümpiavõitja)

• "Aus mäng spordis tähendab seda, et kõigil peaksid olema võrdsed võimalused võita." Mihkel (12 a.)

• Näide ausast mängust: jooksuvõistlusel Kuusalu Keskkooli õpilasest Brain Petersist viimases kurvis möödunud võistleja komistas ja kukkus. Kuigi Brain oleks võinud nüüd suure edumaaga võita, hüppas ta kaasvõistlejast üle, tuli tagasi, aitas konkurendi püsti ning koos joosti lõpuni.

Kuusalu Keskkooli kooliolümpiamängude komitee kuulutab välja

AUSA MÄNGU KONKURSI.

Konkursi eesmärk on väärtustada ausust ja kaasvõistlejatega arvestamist noortespordis ja mujal.

Kuidas konkursil osaleda: kui näete, et mõne õpilase, võistkonna või ka õpetaja, treeneri käitumine spordirajal või mujal väärtustab ausa mängu põhimõtteid, täitke tema kohta ankeet. Ankeedi saate välja printida kooli kodulehelt või ausa mängu kontaktisiku (õpetaja Ingrit Keerma) käest.

Ankeete saab esitada kooliolümpiamängude lõpuni, 11. juunini 2018

Ausa mängu konkursile esitatud nimed avaldatakse kooli kodulehel ja parimaid autasustatakse kooliolümpiamängude lõputseremoonial.

Ausa mängu konkursi ankeet

Olukorra või sündmuse lühikirjeldus, kus oli tegemist ausa mänguga:

Sündmuse toimumise koht ja kuupäev:

Ausa mängu konkursile esitatava isiku või võistkonna nimi:

Ankeedi täitja nimi, klass ja kontakt:

Kuupäev: